Banner
Kanagawa

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes (33 lớp học)

Giới tính: Nam

Địa chỉ: Thông tin các lớp học tại kanagawa

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1

Lớp học của Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

AECC Nihongo Volunteer Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Aka-tombo

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Asao Shiminkan Nihongo Class

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Atsugi Nihongo Class

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Chigasaki-shi Kokusai Koryu Kyokai Nichiyo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Ebina Nihongo Kyoshitsu Sakura Kai

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
HIEA Nihongo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
IROHA Kai

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Isehara-shi Kayobi Nihongo Koza

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Kokusai Koryu Asao

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Let’s Nihongo Salon Getsuyo Class

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Let’s Nihongo Salon Kayo Class

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Mayflower Nihongo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Miyamae Shiminkan Nihongo Gakkyu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Miyamaedaira Shogakko Nihongo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nakahara Shiminkan Nihongo Gakkyu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nakahara Shiminkan Shikiji Gakkyu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo COSMOS

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo no WA

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Plaza

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
NPO Chikyu Shimin Tomo-no-kai

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
OIFA Nihongo Class

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Ooizumi-gakuen Sakura Nihongo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Sagamihara Kokusai Koryu Lounge Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Saiwai Nihongo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Sakura

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Sakura Kai

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Seshonen-kaikan Nihongo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Tama Shikiji Nihongo Class

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Tomoshibi no Kai Nihongo Kyoshitsu

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Tsukimino AIUEO

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Y Bridge

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Yamato Nihongo Kyoshitsu YAMABIKO

Kanagawa Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)

© Copyright 2009 k-sei.com. All rights reserved - Designed By Open Space Viet Nam

Call Now Button
Chat Skype
Chat Skype
0964154587 Zalo Facebook info@k-sei.com

Xin thông báo Ksei khai giảng lớp học đầu tiên vào ngày 29/3/2019!