Banner
Ibaraki namegata

Ibaraki namegata Volunteer Japanese-Language Classes (1 lớp học)

Giới tính: Nam

Địa chỉ: Thông tin các lớp học tại Ibaraki namegata

E-mail: iia@ia-ibaraki.or.jp
Phone: 029-241-1611 
(Foreigner Consultaion Center)
(Office) 029-244-3811

Lớp học của Ibaraki namegata Volunteer Japanese-Language Classes

Namegata Nihongo Club

Ibaraki namegata Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)

© Copyright 2009 k-sei.com. All rights reserved - Designed By Open Space Viet Nam

Call Now Button
Chat Skype
Chat Skype
0964154587 Zalo Facebook info@k-sei.com

Xin thông báo Ksei khai giảng lớp học đầu tiên vào ngày 29/3/2019!