Banner
Hyogo

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes (13 lớp học)

Giới tính: Nam

Địa chỉ: Thông tin các lớp học tại Hyogo

外国人留学生の支援に関すること.

Tel: 078-362-3025.

FAX:. 078-362-3961

E-mail:kokusaikoryu@pref.hyogo.lg.jp.

Lớp học của Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

Hello Nihongo Kyoshitsu

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Minatojima Nihongo Kyoshitsu KONNICHIWA

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Gakkyu

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Hiroba Okamoto

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Kyoshitsu

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Kyoshitsu URIBO

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Kyoshitsu URIBO

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nihongo Salon Sanda

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Nishi-akashi Nihongo Kyoshitsu

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Osho Kominkan Nihongo Yomikaki Gakkyu

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Shirahama Nihongo Kyoshitsu

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Volunteer Nihongo Kyoshitsu Harima

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)
Yakan Yomikaki Kyoshitsu

Hyogo Volunteer Japanese-Language Classes

18:00

Free
(4 votes)

© Copyright 2009 k-sei.com. All rights reserved - Designed By Open Space Viet Nam

Call Now Button
Chat Skype
Chat Skype
0964154587 Zalo Facebook info@k-sei.com

Xin thông báo Ksei khai giảng lớp học đầu tiên vào ngày 29/3/2019!